144MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number YO stations QSO Number
1. YO2YA/P 39007 167 31
2. LZ2ZY 30991 131 22
3. YO2GL 22562 97 14
4. YO3FFF/P 19573 84 20
5. LZ2SQ 17268 80 9
6. YO5OHY 16379 65 15
7. YO4FYQ 15739 59 20
8. YO2LLZ 14815 57 10
9. LZ2PG 13142 35 3
10. LZ1KU 13057 75 12
11. YO3FAI 12319 59 16
12. LZ1JH 12201 75 5
13. LZ2FP 11922 73 15
14. YO5ER 11539 64 28
15. YO7LBX/P 11186 70 15
16. YO8SHU/P 10388 43 15
17. YO5CUQ/P 9986 63 28
18. YO6XK 9061 42 14
19. YO5VAE 9049 59 22
20. YO9CNU 7072 46 14
21. YO8SJM/P 6589 41 10
22. YO5TI 6456 40 18
23. YO7CKP 6436 34 9
24. YO5CRI 6360 48 22
25. UX0FF 5782 28 11
26. YO7LYM 5732 36 10
27. YO7CWP 5264 31 8
28. YO9BHI 5070 30 9
29. YO5QBS/P 5057 35 14
30. YO7BKX 4905 42 9
31. YO8RHM/P 4548 19 8
32. YO2CDX 4459 31 8
33. YO7MSJ 4349 30 5
34. YO7LDT 3665 34 12
35. YO5KAI 3385 31 21
- EM3U 2471 30 2
36. YO7BPC 1918 15 6
37. YO5BAK 1251 13 9
- LZ1MC 1221 22 2
38. YO5AYT/P 1155 18 15
39. YO5NY 1133 30 12
- US7GY 955 22 1
40. YO5CGB 862 13 9
41. YO5BMT/P 776 11 8
- YO8BFB 586 7 0
- YO3GNF 569 5 0
- YO7HVE/P 402 5 1
42. YO5TP 238 15 12
- YO5QAX 38 2 1
43. YO5IP 31 7 7
44. YO5YP 31 7 7
45. YO5EI 30 6 5
- YO8ALA 0 17 0


432MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number YO stations QSO Number
- YO4FYQ 1700 9 1
1. YO5ER 1162 9 7
- LZ1JH 1152 18 1
2. YO5PLP/P 1006 10 6
3. YO5CRI 912 12 8
4. YO5QBS/P 902 8 4
- US7GY 830 19 1
- LZ2SQ 732 16 2
5. YO5BMT/P 610 6 5
6. YO5CUQ/P 610 6 5
7. YO5TP 380 6 5
- YO7CWP 0 31 0


MultiOperator

Place Callsign Total Points 144MHz Points 144Hz QSO Number 432MHz Points 432MHz QSO Number YO stations QSO Number
1. 9A8D 50436 50436 234 0 0 15
2. 9A1N 44817 44817 259 0 0 7
3. YO9KPJ/P 26520 24276 113 2244 15 23
4. Z3A 19784 19784 64 0 0 4
5. YR8D/P 9827 9203 53 624 3 23
6. LZ7Z 7404 6692 44 712 14 6
7. YO5KAW 3025 3025 33 0 0 10
8. YR8D 2312 2312 53 0 3 5
9. YO9KBU/P 1482 1482 13 0 0 6
10. YO5KAS 873 487 15 386 3 11
11. YO5KIP 31 31 7 0 0 7


Cross log checker by YO5PJB